Secret Santa πŸ§‘β€πŸŽ„βœ¨ Before Christmas Everyone in class received a gift today and we had a little celebration. We collect good memories together. it was a really nice day πŸŽŠπŸŽ‰πŸŽ…

Posted by Deleted (e502c0cb) at 2022-12-14 10:19:28 UTC